Aanmelding

Aanmelding

U kunt zich aanmelden via:
Mobiel: 06-52542032, graag inspreken bij geen gehoor, of
E-mail: dd.allard@ziggo.nl

Voorafgaand moet U het volgende weten:

Om voor vergoeding van de zorgverzekeraar in aanmerking te komen, heeft U een verwijzing nodig van de huisarts, die gedateerd moet zijn voor de intake datum. De huisarts maakt bij verwijzing een onderscheid tussen generalistische Basis-GGZ en Specialistische-GGZ. Psychotherapie valt onder Specialistische-GGZ.

In de intake komen Uw klachten, actuele situatie, levensgeschiedenis en ingrijpende gebeurtenissen aan de orde. Uit dit gesprek volgt een advies. Dit kan zijn vervolg (onderzoeks) gesprekken om te komen tot een gericht behandeladvies, of een verwijzing naar derden. Dit kan ook de huisarts zijn.

De praktijk werkt niet met wachttijden. Tot in ieder geval het einde van het jaar kunnen geen nieuwe patienten geplaatst worden.

Kwaliteitsstatuut: Een papieren exemplaar is ter inzage in de praktijk aanwezig.