Coaching

Naast psychotherapie biedt de praktijk ook een coachingsaanbod.

Dit aanbod bestaat uit de intake gevolgd door 5 sessies van 1 1/2 uur. Binnen deze sessies wordt gezocht naar relatiepatronen, door relevante relaties binnen Uw werk, actuele situatie én verleden in kaart te brengen. De knelpunten, de werkzame en niet werkzame aspecten daarin. Zodoende kan zicht ontstaan op en keuze in datgene wat U wenst te veranderen of juist bestendigen.

Kosten:

€1000 excl. BTW