Kosten & Vergoeding

Psychotherapie valt onder de basiszorg en de behandeling wordt rechtsstreeks door Uw zorgverzekeraar aan de praktijk uitbetaald. Wel is er een verwijzing nodig van Uw huisarts naar Gespecialiseerde-GGZ. Soms kan er voor gekozen worden om de behandeling onder de Basis-GGZ te laten vallen.

Zorgverzekeraar:

Uw zorgverzekeraar vergoedt Uw behandeling binnen de Gespecialiseerde-GGZ, indien de psychotherapeut een contract met hen heeft. Zo niet, dan wordt de behandeling gedeeltelijk betaald, bv wanneer U een restitutiepolis heeft. Kijk in Uw polisvoorwaarden. U betaalt wel altijd Uw eigen risico.
Het wettelijk verplicht eigen risico bedraagt in 2014 €360.

De praktijk heeft met alle zorgverzekeraars een contract met uitzondering van VGZ (oa Univé en IZZ)
Voor hen geldt dat U een restitutiepolis moet hebben.
Verder is het van belang te weten dat zorgverzekeraars toenemend korten en werken met zgn omzetplafonds. Informeer daarom eerst wat er (nog) mogelijk is.

Tot slot

Mocht U zelf willen betalen, dan kan dat uiteraard ook.
De kosten zijn dan:
€120 per intakegesprek (60 min)
€90 per therapiesessie (45 min)