Over Psychotherapie & Psychoanalyse

Persoonlijke zienswijze:

Ik ben van mening dat het van groot belang is om de gevoelswereld te begrijpen, dat wat niet bewust is bewust te maken, om tot verandering te kunnen komen. Daarbij ga ik er vanuit dat het verleden van belang is, daar waar het nodig is om het heden te begrijpen. Het gaat mijns inziens om gevoelens begrijpen binnen de context waar ze in zijn ontstaan. Het één niet zonder het ander. Geen teruggaan naar het verleden om het verleden zelf, maar een teruggaan om het heden te begrijpen. Dit begrijpen van het nu geeft keuze en keuze opent de poort naar verandering en weer voelen van greep op het eigen leven waar dat gewenst is en verloren voelde.
Meer specifiek over verlies, trauma en rouw: verlies overkomt een ieder op vele terreinen en levensfasen. Bij het leven horende verliezen zoals bv de losmaking van ouders of onvermijdelijke ouderdom. Maar ook echtscheiding, dood van een belangrijke ander, ziekte etc. Trauma en verlies kunnen een diepe ontregeling geven in de gevoelswereld en het gewone leven. Vaak activeert die ontregeling oude, niet bewuste patronen, die een gezonde verwerking in de weg staan of zelfs tegenwerken. Ook dan kan een psychoanalytische behandeling zeer waardevol zijn.
Wat binnen de behandeling de gewenste frequentie en setting is, is iets om samen uit te zoeken.
Allard Praktijk voor Psychotherapie & Psychoanalyse
Allard Praktijk voor Psychotherapie & Psychoanalyse

Citaat NVPP

“Psychoanalytische psychotherapie is een vorm van psychotherapie gericht op het betekenis geven aan en ontwikkelen van de innerlijke wereld van de client. Het gaat om het verhelderen van de achtergrond en betekenis van psychische problemen die het dagelijkse functioneren van mensen aantasten en hen hinderen in relaties. Het gaat om opbouwen van een innerlijke wereld van gedachten, gevoelens en fantasieen waardoor mensen greep krijgen op hun doen en laten. Het gaat altijd over de manier waarop mensen expliciet of impliciet omgaan met zichzelf en de ander.Samen met de therapeut ontdekt de client achterliggende gedachten en gevoelens, -zoals angst, schaamte, onzekerheid of schuld-, die vaak minder bewust zijn, hun wortels in het verleden hebben en leiden tot herhalingspatronen. Soms gaat het om het verhelderen en onder woorden brengen van gedrag dat in het geheel niet bewust is en dat ook niet eerder is geweest.”

Citaat NVPA

“Psychoanalyse als therapie is gebaseerd op de observatie dat mensen niet altijd weet hebben van de factoren die gevoelens en gedrag bepalen. Deze onbewuste factoren kunnen een gevoel van ongelukkig zijn creeeren, soms in de vorm van herkenbare symptomen en soms als storende persoonlijkheidstrekken. Daardoor kunnen moeilijkheden in werk-en liefdesrelaties en stoornissen in stemming en/of gevoel van eigenwaarde ontstaan
Omdat deze krachten onbewust zijn, zal het advies van vrienden en verwanten, het lezen van zelfhulpboeken of zelfs de meest uitgesproken wilsinspanning meestal geen oplossing bieden.
Psychoanalytische behandeling laat zien hoe de onbewuste factoren relaties en gedragspatronen beïnvloeden. Zij zoekt het spoor terug naar het ontstaan van deze factoren en onderzoekt hoe ze in de loop van de tijd zijn veranderd en zich hebben ontwikkeld. De behandeling helpt het individu om beter om te gaan met de realiteit van het leven.”

Er is ruime ervaring met MBT ( Mentalisation Based Treatment), zowel in groepsbehandelingen als individuele behandelingen. (zie NVPP)

Links:

Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse
Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie
Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie
Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten